ĐINH CUỘN XOẮN

Xuất xứ: Trung Quốc

Số lượng đinh: 9.000

Vật liệu: sắt thép

Số đinh: 300 đinh/cuộn

0987 173 361