DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI NHỰA CẦM TAY YBICO PRINCE

Dụng cụ căng dây đai nhựa

Loại dây: PP & PET

Kích cỡ dây đai: 9 – 19mm

Được sử dụng cùng với:

C3015, C3016

0987 173 361